PROFIL SK - ľubomír jančok  - PROFIL FR  (cliquez ici)

Résumé 

autor kníh INÁ ALE STÁLE BLÍZKA (2015), FRANCÚZSKY PARADOX (2012) a GLAMOUR PARÍŽA (2011), všetky v Marenčin PT

obhájený titul  doktora PhD. na Paris-Sorbonne a Univerzita Komenského Bratislava

obhájený titul PhDr. na EUBA

absolvent politických vied a medzinárodných vzťahov, právnická fakulta (Francúzsko, 2007)

absolvent odboru francúzsky jazyk a literatúra a pedagogika, Filozofická fakulta UK Bratislava, 2008

prezident Asociácie Študentov Strednej a Východnej Európy (Francúzsko, Remeš, 2006-2007)

zakladateľ-prezident (neskôr čestný prezident) Pont Francophone (PF), slovenská asociácia frankofónnych študentov, 2005-...

zakladateľ-riaditeľ Monte Christo, s.r.o., 2009 - ...
spoločnosť - CK zameraná na kultúru, cestovanie a savoir-vivre

zakladateľ a predseda Mladých KDS, nov 2009 - feb 2012

laureát na Veľtrhu politickej knihy v Paríži za esej o fr. spoločnosti (Paríž, máj 2012)

laureát Medzinárodnej ceny za politickú analýzu (Remeš, Francúzsko, 2007)

laureát Ceny Rektora UK BA za reprezentáciu univerzity, mobilizáciu študentov a založenie PF, 2005

Kompletné CV

Akademický a profesijný rast
Organizačné schopnosti, profesionálne zručnosti, mimoškolské aktivity
Letné univerzity, konferencie a kolokviá
Ocenenia, konkurzy a certifikáty
Jazykové znalosti
Záujmy

AKADEMICKÝ a PROFESIJNÝ RAST

Marec 2017 - obhájený titul doktora na PhD. Paris-Sorbonne a Univerzita Komenského Bratislava

Apríl 2015 - PhDr. obhájený "malý doktorát" na EUBA  

Marec 2015 - zvolený za senátora AS EUBA 

September 2013 - odborný asistent Ekonomická univerzita (Fakulta aplikovaných jazykov)

Október 2012 - kniha FRANCÚZSKY PARADOX

September 2011 - začiatok Doktorát Sorbonne Paris - UK Bratislava

Máj 2011 Autor knihy GLAMOUR PARÍŽA

Nov 2009 - Feb 2012 Zakladateľ a predseda Mladých Konzervatívnych Demokratov Slovenska (Mladí KDS)

Marec 2009 - ... Zakladateľ a riaditeľ spoločnosti Monte Christo, s.r.o. Spoločnosť zameraná na kultúru, cestovanie a savoir-vivre (www.monte-christo.sk - od júna).

Marec-Jún 2008 Francúzske veľvyslanectvo v Bratislave. Ekonomická misia. Stáž - expertíza a evalvácia prítomnosti francúzskeho podnikového kapitálu na slovenskom trhu

Január 2008 Obhájený diplom Mgr. v odbore Francúzsky jazyk a literatúra a Pedagogika, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Septembre 2007 Obhájený diplom s dipl. prácou Master 2 v odbore Medzinárodné vzťahy a politické vedy : Špecialisti na strednú a východnú Európu, Právnická fakulta, Univerzita Remeš, Francúzsko

Jún-júl 2007 Generálne riaditeľstvo Politických záležitostí Rady Európy, Štrasburg, (prax)

2002 Tlačová agentúra Slovenskej republiky, (prax, 4 mesiace)

2002 - 1998 Gymnázium Veľká Okružná v Žiline. Maturita z predmetov spoločenských vied, prospel s vyznamenaním

ORGANIZAČNÉ SCHOPNOSTI, PROFESIONÁLNE ZRUČNOSTI, MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY
mar 2009 - ...
zakladateľ- konateľ spoločnosti-CK Monte Christo, s.r.o.
www.monte-christo.sk

nov 2009 - feb 2012
Zakladateľ a predseda Mladých Konzervatívnych Demokratov Slovenska

2006/07
Prezident Asociácie Študentov Strednej a Východnej Európy, Právnická fakulta, Remeš, Francúzsko (projektová politika, negociácia Mesto Región, okrúhle stoly, atď.)

dec 2005 - ...
Zakladateľ, prezident a a čestný prezident « PONT FRANCOPHONE », frankofónna asociácia slovenských študentov, viac ako 200 projektov link

Letné univerzity, konferencie a kolokviá (politika, filozofia, právo)

Marec 2011 Versailles, Francúzsko - asociácia Pont Francophone zaradená do top 4 frankofónnych študentských asociácii v rámci EÚ (kritéria asociácie CIDEM). Reprezentácia Slovenska. Témy : angažovanie mladých Európanov v obč. združeniach, budúcnosť EÚ

Dec. 2009 Paríž, Normandia (Francúzsko) - reprezentácia Slovenska na seminári "20 rokov po". 70 mladých ľudí z EÚ. Prednáška na tému "20 rokov po páde Berlínskeho múru očami mladého Slováka"

August 2008 Québec (Kanada) Letná univerzita, kongres a sympózium „Výzvy nového tisícročia"

Marec 2007 7 prednášok pre študentov a vyučujúcich vo frankofónnych sekciách (Bratislava, Prešov, Banská Bystrica). Témy : život v občianskom združení, slovensko-frankofónna spolupráca, interkulturálne rozdiely. Pod záštitou Francúzskeho veľvyslanectva (vo francúzskom i slovenskom jazyku)

Júl 2005, Paríž (FRA) Európska letná univerzita na Ecole Normale Supérieure. Téma : Porozumenie jazyka

Máj 2005, Cluj-Napoca (RUM) Právny štát v krajinách strednej a východnej Európy. V mene Slovenska prezentované :
frankofónne sekcie vo vyššom školstve a učenie právnej filozofie na Slovensku (vo fr.j.)

Apríl 2004, Delfy,Atény (GRE) Reprezentácia Univerzity Komenského. Príspevok: Pri hľadaní európskej identity, alebo čo máme spoločné a čo nás odlišuje (vo fr.j.)

2004, Topoľčianky (SVK) Letná univerzita. Príspevok na tému: Umenie komunikácie u princa diplomatov, Charles-Maurica Talleyranda, príspevok vo fr.j.

2002, Praha (CR) Filozofia ako podnet k realizácii, letná univerzita

Profesionálny prekladateľ a tlmočník, 2006 - 2003 : Misie v Luxemburgu, Francúzsku a na Slovensku. Oblasti : obchod , automobilový priemysel, strojárstvo

Sprievodca slovenských skupín v Paríži, 2003 - ... (5-dňové misie)

Zámky Francúzsko : pracovno - poznávacie pobyty, 2003 - 2001

CENY, KONKURZY A CERTIFIKÁTY

Lauréat konkurzu "Lire la société" (analýza spoločnosti) vyhláseného vo Francúzskom parlamente v spolupráci s pridruženými asociáciami. 10 ocenených, kategória Spoločnosť-Politika - 2.miesto, Paris, máj 2012

Laureát medzinárodnej Ceny mesta Remeš a asociácií pre ochranu francúzskeho jazyka Esej o francúzskej politike, spoločnosti a o Francúzoch, máj 2007, Remeš (Francúzsko)

DALF - C2, získaný vo Viedni (Rakúsko, 2006)

Cena Rektora Univerzity Komenského za reprezentáciu Univerzity, vytvorenie Pont Francophone a za prínos do študentského života (Bratislava, 2005)

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Čítanie, Písomný prejav, Vyjadrovacie schopnosti : výborná úroveň (1), stredná úroveň(2), fáza rozvíjania (3)

Čeština 1 2 2 - Francúzština 1 1 1 - Angličtina 2 3 2 - Španielčina 2 3 3 - Latinčina 3 2 3

ZÁUJMY

Tenis (licencia Francúzskej tenisovej federácie 2007, 2008 umiestnenie: 30/1), lyžovanie, futbal(profesionálne 1990-2001); knihy a tlač: diplomacia, protokol a negociácia, politika, sociologické štúdie, filozofia; hudba; opera, bridž, literatúra

Chez Balzac - Bratislava. INCIPIT VIT NOVA.

Spúšťanie FR restaurant - sála Versailles - FR pekárne - Vinotéky - Diplomatické potraviny…

Radio AKTUÁL - naživo

Talk show Zuzany MARTINÁKOVEJ

PARIS SORBONNE - doktorát - Promócie

7h ceremoniál a záverečná párty

jún v TA3 - 2. kolo FR voľby

Politika, ženy, literatúra a školy.

máj - V talk show Lukáša Milana

Viac ako 40 min. Stav krajiny-savoir-vivre-sorbonne

apríl TA3 - voľby prezidenta

V relácii Téma dňa Vladimíra Lichvára. 1.kolo